Giấy in nhiệt

SO SÁNH ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM:

CÁC TIÊU CHÍ SP KHÁC CÙNG LOẠI SẢN PHẨM SX TẠI  ZTA SỰ KHÁC BIỆT
 An toàn cho người sử dụng Hàm lượng Bisphenol A (BPA) ≥ 0,280 mg/cm2 Hàm lượng Bisphenol A (BPA) ≤ 0,001mg/cm2 Đạt tiêu chuẩn EU là ≤  0,02mg/cm2
 CẢNH BÁO TRƯỚC KHI HẾT GIẤY 2 LẦN Không có hoặc bôi đỏ khoảng cách từ 1-2 mét Đoạn cuối cuộn giấy trước khi hết có 2 lần in cảnh báo:  Đoạn 50 cm &  Đoạn 25 cm

in chữ màu đỏ: Còn 50cm, 25cm nữa là hết giấy

+ Tiện ích : Biết trước phần giấy còn lại

+ Tiết kiệm cho người sử dụng

 Độ đen và thời gian lưu trữ Tương phản 50-70%, thời gian lưu trữ <3 tháng Sản phẩm được làm mịn hơn để độ Tương phản 70-90%, thời gian lưu trữ tăng gấp 3 lần >12 tháng ZTA đen hơn, lưu trữ lâu hơn

CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU: