Dịch vụ Datapost

DỊCH VỤ DATAPOST LÀ :

1- Xử lý dữ liệu khách hàng cần in về các định dạng cần in như: Tên, địa chỉ, số ĐT, các thông tin khác,….

2- In các thông tin đã được xử lý theo định dạng khuôn in của khách hàng bằng máy in laser công nghiệp tốc độ cao 4200 trang/giờ

3- Các bản in được đưa vào máy gấp, lồng vào phong bì thư và dán nắp và phân tuyến theo tuyến phát thư tín

4- Chuyển phát tới địa chỉ Bưu chính được ghi tại ô cửa sổ phong bì thư

Quy trình xử lý: